Welke ambities passen bij het orkest De Philharmonie en welke werken willen de leden graag spelen?
Op de programmacommissie bijeenkomst van 19 mei 2014 is de conceptenquete besproken en Marien heft er een versie van gemaakt die is rondgestuurd naar het orkest.
Het bestand kan je
File Not Found
File Not Found
.

De vraag naar artistieke ambitie houdt de programmacommissie al enige tijd bezig.
Het is duidelijk dat ambitie over verschillende zaken gaat:
  • Kwaliteit van uitvoeren
  • Manier van repeteren (incl. discipline), en hoeveel repetities?
  • Ideale bezetting van het orkest en wat te doen als deze ideale bezetting er niet is?
  • Ambities voor het organiseren van projecten en financiering ervan.
  • Ambities voor koorbegeleidingen
  • Keuze van het repertoire.

Een aantal zaken zijn besproken die nu niet optimaal verlopen, en in hoeverre je hiermee rekening moet houden bij de keuze van de programma's.
  • Bezetting is wat aan de kleine kant.
  • Aanwezigheid en discipline op repetities laat regelmatig te wensen over.
  • Het valt niet mee om bestuursleden te vinden en extra mensen om taken te vervullen om ambitieuze projecten te realiseren.

Deze situatie maakt dat het niet wenselijk is om de ambitie in keuze van het programma op te schroeven tot 'zo moeilijk mogelijk'. Anderzijds spelen we nu de Sacre. Dus we hoeven ons ook niet te schamen over onze ambitie.

De programmacommissie put voor haar inspiratie vooral uit eigen kring en voorkeuren. Daarmee realiseren we ons dat we niet altijd weten hoe de voorkeuren zijn in het orkest, en wat bepaalt of orkestleden blijven spelen of gemakkelijker een programma overslaan. Of juist hun agenda schoonvegen om erbij te kunnen zijn.
Om meer te weten te komen over deze voorkeuren bereid de programmacommissie een enquete voor met een aantal vragen aan alle orkestleden. Deze enquete zal op het weekend van 9 december worden uitgedeeld.
Marien maakt een eerste concept. De andere programmacommissieleden, het bestuur en Daan geven hun feedback.

Bij de programmakeuze kan de ambitie gericht zijn op de grote topstukken van het repertoire, zoals Mahler Symfonieën, De Sacre, of Daphnis en Chloë van Ravel.
Ook het programmeren van minder bekende werken kan een ambitie zijn.
Of het realiseren van een afwisselende programmering over de verschillende jaren.
Of een combinatie van werken die goed zijn voor de opbouw van het orkest en de speelcultuur. Zoals intonatie en streektechniek bij een Brahmssymfonie. Of ritmisch spelen in De Sacre.