Voorjaar 2013 : Duits programma zonder solist

Programmacommissie Philharmonie

Bijeenkomst d.d. 12 maart 2012
Aanwezig: Peter Hendriks, Bastiaan Veldkamp, Janneke Godschalk, Auke Folkerts, Marien Abspoel
Afwezig: Reinout (werk), Daan (werk).
Marien heeft een verkennend gesprek gevoerd met Daan, en hiervan aantekeningen rondgestuurd.
De commissie kan zich vinden in de insteek van Daan t.a.v. Ambitie, en randvoorwaarden.
Marien maakt een concept WIKI voor de programmacommissie met inlog voor de commissieleden.
Het bestuur heeft gevraagd om voor het voorjaar 2013 geen solist en niet veel slagwerk te plannen.
De belangrijkste taak van de commissie is nu om voorstellen uit te werken voor de eigen programma’s voor voorjaar en najaar 2013. Daarnaast kunnen we denken aan een samenwerkingsprogramma voor voorjaar 2014.
We zijn uitgekomen op een Duits programma en een Amerikaans (noord + zuid) programma.
Er kan nog geschoven worden met de bouwstenen. Het Duitse programma lijkt zich het beste te lenen voor een samenstelling zonder concert.

Op woensdag 29 augustus heeft Marien de opties uit de programmacommissie besproken met Daan.
Daarna is er nog een mailwisseling geweest waarop de keuze van het programma is gebaseerd.


Het voorstel is geworden

Toelichting: Brahms was een duidelijke pijler in dit programma. Verschillende voorkeuren hebben de revue gepasseerd. Daan heeft als als suggestie Brahms 2 voorgesteld, maar die hebben we al gespeeld, evenals 4. Uit de keuze 1 en 3 is 3 gekozen, omdat een aantal mensen al een paar keer Brahms 1 gespeeld hebben.
Daan heeft aangegeven dat Schoenberg veel werk is en stroef repeteert. Daarom komt de voorkeur voor het programma op Zemlinsky.
Weigl kwam laat in het overleg boven tafel, en is een originele keuze, waardoor er nu een mooie mix is van bekend en onbekend, maar zeker ook toegankelijk en aantrekkelijk voor spelers.
Een kanttekening bij dit programma is dat het overwegend dubbel houtblazers is. Maar het zijn wel drie volwaardige stukken, dus er zijn 6 of 7 (fluit & fagot) partijen te verdelen. Daarmee kunnen we de vaste blazers voldoende bedienen.

Bij de voorbereiding van de programmaopties is lang uitgegaan van een Wagner Ouverture. Waarbij de Fliegende Holländer en de Meistersinger de meeste kans maakten. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, zie hiervoor ook de lijst van ooit. Uiteindelijk bleek de voorkeur te bestaan voor Weigl ipv Wagner, omdat het wat lichtvoetiger is, en bovendien met een lengte van 14 minuten beter passend.
De onderstaande overwogen stukken kunnen dus binnenkort doorgeschoven naar de lijst van ooit.

Wagner: Fliegende Holländer is Meistersinger Prelude (10') 3222-4331 timp perc hp str
Wagner: Ouverture Fliegende Holländer Ouvertüre (13’) 3222-4231pk hp str

Andere optie besproken voor Zemlinksy zijn:

Daan heeft ook voorgesteld als alternatief voor Wagner van Weigl het Symphonische intermezzo (ruim 14 minuten, 3333 4331 timp perc piano harp str
Verder mogelijke alternatieven: Strauss, zie ook de lijst van ooit.

Alternatief voor Brahms:
Eventueel aanvullend :
Webern: Im Sommerwind (1904) (12’) 3342-6200 timp perc 2hp str 10'-15' dat past alleen wanneer we 6 hoorns hebben voor Schreker

Najaarsprogramma 2013

hiervoor is een aparte pagina gemaakt zie hier