Welkom bij deze Wiki van de Programmacommissie van het Symfonie orkest De Philharmonie.

Informatie over het orkest zelf kunt u vinden op de website www.DePhilharmonie.nl


Informatie over de plannen voor 2016 tref je hier

De geplande voor projecten voor najaar 2015 tref je hier

Plannen voor toekomstige projecten en themaprojecten tref je hier

Om de Ambities van het orkest te peilen is een enquete gehouden. Zie hier voor een toelichting van de resultaten. Over ambities voor het orkest zie ook hier

We werken aan een lijst van ooit die voortdurend wordt aangevuld met suggesties van orkestleden.

Voor koorbegeleidingen zijn suggesties hier te vinden

In een voorbespreking heeft Daan ideeën over programmering en meer artistieke zaken toegelicht. Klik hier voor de notities.

De programmacommissie van De Philharmonie adviseert het bestuur en de dirigent over de samenstelling van de programma's.
Daarbij wordt gekeken naar een aantal criteria zoals:
 • Is het een mooi programma voor het publiek
 • Is het programma aantrekkelijk voor de verschillende spelersgroepen in het orkest
 • Is het programma artistiek en technisch haalbaar en voldoende ambitieus?
 • Is de bezetting van de stukken passend voor het orkest en klopt de bezetting over de werken binnen één project?
 • Zit er veel of bijzonder slagwerk of andere instrumenten in het programma en is dat haalbaar of gewenst?

De Philharmonie speelt twee eigen projecten per jaar.
Daarnaast streeft het orkest ook naar een of twee koorbegeleidingen per jaar. De planning en programmering van begeleidingen moet passen in het jaarprogramma.
Uiteraard speelt ook de keuze van de werken een rol.

Het bestuur van De Philharmonie geeft randvoorwaarden aan voor de programmakeuze.
Zo wordt niet altijd gewerkt met een solist, en maken we liefst gerichte keuzes wanneer een programma met veel slagwerk of piano of celesta gewenst is.
Die extra solist of instrumenten maken een project extra duur, door huur van instrumenten, vervoer enzovoort.

Een belangrijke en terugkerende vraag is welke ambitie het orkest (en dus de orkestleden, bestuur en dirigent) hebben.
Past de programmering bij deze ambities. Kunnen we daarmee ook laten zien dat we een bijzonder orkest in de Randstad zijn?
In de programma commissie zitten
 • Marien Abspoel (altviool, coördinator commissie, vertegenwoordigt ook het bestuur)
 • Bastiaan Veldkamp (viool, concertmeester)
 • Janneke Godschalk (cello)
 • Auke Folkerts (hobo)
 • Peter Hendriks (trompet)
 • Reinout de Boer (hoorn)
 • Peter Steenbergen (altviool)
 • Alfred van Aldijk (fagot)
 • Daan Admiraal (dirigent)
Bij de samenstelling van de programma's proberen we uiteraard over de grenzen van onze eigen instrument te kijken naar de mogelijkheden en wensen van het hele orkest.

Je kunt als orkestlid uiteraard je wensen laten weten. We kunnen die suggesties meenemen in volgende plannen. De wensen komen vast op de lijst van ooit terecht.